Sustainable Taxonomic Infrastructures: System or Process?

TitleSustainable Taxonomic Infrastructures: System or Process?
Publication TypeConference Paper
AuthorsKoerten, Henk, and Peter van den Besselaar
AttachmentSize
Paper Taxonomic infrastructures Koerten and van den Besselaar.pdf709.47 KB